Welkom

Ik ben Katrien en ik studeerde af als bachelor maatschappelijk assistente en master in de klinische psychologie. Sinds 2011 werk ik als professioneel hulpverlener. Ik heb reeds een brede werkervaring opgebouwd met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Ik ben als klinisch psychologe erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 862110659), ben lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).

Aanbod

In mijn praktijk kunnen zowel kinderen, adolescenten, volwassenen als ouderen terecht voor individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie, opvoedingsondersteuning en psycho-educatie. Er kan onder meer gewerkt worden rond volgende thema's:

 • Depressieve gevoelens
 • Zoeken naar een eigen identiteit
 • Onzekerheid
 • Assertiviteit
 • Verslaving
 • Traumaverwerking
 • Gedragsproblemen
 • Vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid
 • Werkgerelateerde en studiegerelateerde klachten
 • Leerproblemen
 • ADHD
 • Spanning- en stressklachten
 • Burn-out
 • Psychosomatische klachten
 • Rouwverwerking
 • Angsten
 • Seksuele problemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Problemen in uw relatie/vriendschappen
 • Dwangmatig handelen en terugkerende gedachten

Werkwijze

Nadat je telefonisch een afspraak hebt gemaakt, volgt er een kennismakingsgesprek. Hierin vertel je over je problemen en kan je je wensen met betrekking tot de therapie kenbaar maken. In dit eerste gesprek wordt verder uitgelegd hoe de psychologische begeleiding er zal uit zien.

Mijn werkwijze is gedragstherapeutisch en oplossingsgericht, waarbij ik er naar streef om de behandeling zo kort als mogelijk te houden. Aanvankelijk is een wekelijkse sessie het meest aangewezen, maar dit kan vrij snel evolueren naar een lagere frequentie. Wanneer ik denk dat anderen je beter kunnen begeleiden bij de aangegeven problemen, zal ik je gericht doorverwijzen.

Elk contactmoment duurt 50 minuten. Voor individuele therapie wordt 50 euro aangerekend, voor relatie- en gezinstherapie betaal je 55 euro.

Voor mogelijkheden rond terugbetaling kan je je richten tot je ziekenfonds. Meer informatie vind je op deze website.

Verloop

Bij individuele therapie ga ik samen met jou op weg in een één-op-één-relatie. Ik werk voornamelijk via gesprekstherapie. Voor kinderen kan het soms moeilijk zijn om te praten over problemen, daarom bied ik naast gesprekstherapie ook creatieve- en speltherapie aan. Op een creatieve en speelse manier wil ik je kind beter leren kennen en gaan we samen op ontdekking naar wat er nodig is om zich beter te leren voelen.

Partners die in hun relatie problemen ervaren en bereid zijn om er samen aan te werken, kunnen in de praktijk terecht voor relatietherapie. Dit kan gaan om allerlei problemen zoals conflicten, verwerken van ontrouw, communicatiemoeilijkheden, enz.

In een gezinstherapie ga ik samen met het ganse gezin op weg om hindernissen aan te pakken. Krachten van alle leden worden gebundeld en ieder gezinslid heeft zijn inbreng en verantwoordelijkheid om zo te komen tot een positief veranderingsproces. Het doel is om een nieuw evenwicht te vinden waarin elk gezinslid zijn eigen plaats vindt.

Contact

Je kan contact opnemen op eigen initiatief, op doorverwijzing van jouw huisarts, een andere hulpverlener of iemand uit jouw omgeving. Je kan mij telefonisch contacteren of via e-mail.

Wanneer je verbonden wordt met mijn antwoordapparaat, spreek dan je naam en telefoonnummer in. Ik bel je zo snel mogelijk terug.

Praktijkadres

De praktijk is strategisch gelegen tussen Mol en Dessel. Er is ruime parkeergelegenheid.

Klik hier om de website van de dokterspraktijk te openen